I följande exempel använder vi fast bredband i WAN-porten som primär Internetanslutning och ett USB-modem som sekundär.

 

Steg 1: Grundinställning

• Koppla in nätverkskabeln från det fasta bredbandet till WAN-porten på routern.

• Koppla in USB-modemet i routern.

• Starta routern.

• Konfigurera USB-modemets Internetanslutning.

 

Steg 2: Välj vilken anslutning som ska vara primär

• Gå till sidan Internet-> Internet Connection i routern.

• Välj Ethernet cable in WAN port som primär anslutning (se exempel).

• Glöm inte att klicka Save Settings innan du fortsätter till steg 3.

 

Steg 3: Gör eventuella manuella inställningar för den fasta bredbandsanslutningen

• Om du inte har fått någon information från din operatör att du måste göra manuella inställningar för ditt abonnemang (fast IP etc.) kan du hoppa över detta steg och fortsätta med steg 4.

• Gå till sidan WAN -> WAN Port Settings.

• Välj Manual Settings och fyll i de värden du har fått från din operatör.

• Klicka Save Settings innan du fortsätter till steg 4.

 

Steg 4: Konfigurera fail-over-funktionen

• Gå till sidan Internet -> Connection Tracker.

• Aktivera Connection Tracker.

• Skriv in minst 2 publika IP-adresser som svarar på ping. Använd inte interna IP-adresser som 192.168.0.x.

• Under Failure Handling, välj alternativet Auto fail-over to secondary interface(WAN-to-USB or USB-to-WAN).

• Klicka Save Settings och gå in på Restart för att starta om routern.

 

TECH TIPS

unnamed

Missed an important SMS from your operator?

READ MORE >>

 

DOVADO APP

Dovado-App-4

Download the new Dovado Remote Control APP on your iPhone or Android.

VIEW >>