Funktioner
Dovado utvecklar ständigt nya innovativa funktioner
för att göra våra produkter till de bästa på marknaden.

MESH

För att få ett stabilt WiFi med dagens krav på avbrottsfri uppkoppling överallt i hemmet krävs det flera enheter som samverkar under ett gemensamt nätverk. Det är grunden i ett så kallat mesh-nätverk. Enheterna samverkar på ett intelligent sätt och dirigerar trafiken för optimal prestanda oavsett var i hemmet du befinner dig.

Läs mer

MÅNGA SÄTT ATT ANSLUTA

Med en Dovadorouter kan du ansluta till Internet på många olika sätt. Alla våra routrar stöder både fast bredband och mobil uppkoppling via USB-modem. Du kan också använda funktionen Spotboost för att ansluta till ett redan existerande WiFi och dessutom konfigurera fail over mellan alla dessa tre anslutningsmetoder för högsta driftsäkerhet.

CONNECTION TRACKER™

Med funktionen Connection Tracker kan du automatiskt övervaka din Internet-anslutning genom att kontinuerligt kontrollera att datatrafik ut mot Internet verkligen går igenom. Om datakontakten bryts i något skede kan routern ställas in för att automatiskt försöka återställa anslutningen alternativt växla över till en sekundär anslutning för maximal driftsäkerhet.

FÖRÄLDRAKONTROLL

Vi ger dig en gratis provperiod på SafeDNS för säkrare surf. Tjänsten inkluderar föräldrakontroll och malwareskydd för att skydda dig från nätbrottslingar som försöker stjäla din viktiga data.

SMS

Genom SMS kan du både fjärrstyra och få notifieringar från din Dovadorouter för olika händelser. Allt du behöver är ett abonnemang och modem som stöder SMS (se listan under Modem).

SPOTBOOST™

Med funktionen SpotBoost™ kan du ansluta till ett existerande WiFi för att få Internet. Du kan till exempelk använda funktionen på campingplatser och hotell och liknande för att förstärka ett publiket nätverk och samtidigt kunna utnyttja alla de andra funktioner våra routrar erbjuder.

BRYGGAT LÄGE

I bryggat läge skickas IP-adress som ditt USB-modem får från operatören rakt vidare till den första enheten bakom routern. Detta tillåter dig exempelvis att koppla in mobilt bredband till en router eller brandvägg utan stöd för USB-modem utan att få dubbla NAT.

HEMAUTOMATION

Dovado Pro AC kan användas som en hubb för din hemautomation med hjälp av protokoll somZ-Wave och Tellstick. Du kan båda exempel sätta timers baserat på tid och/eller solens uppgång och nedgång as well och fjärrstyra enheter manuellt via vår app.

SMARTUSB™

SmartUSB är en unik hårdvaruegenskap i våra routrar som kan återställa USB-modemet genom att tillfälligt bryta strömmen till USB-porten. Detta försäkrar maximal driftsäkerhet om modemet hänger sig.

Dovado App

Download the new
Dovado Remote Control
APP on your iPhone
or Android.

Thank you for contacting Fission.

We will get in touch with you shortly.