Funktioner
Dovado utvecklar ständigt nya innovativa funktioner
för att göra våra produkter till de bästa på marknaden.

Mesh

För att få ett stabilt WiFi med dagens krav på avbrottsfri uppkoppling överallt i hemmet krävs det flera enheter som samverkar under ett gemensamt nätverk. Det är grunden i ett så kallat mesh-nätverk. Enheterna samverkar på ett intelligent sätt och dirigerar trafiken för optimal prestanda oavsett var i hemmet du befinner dig.

WiFi XL Mesh Kit består av en huvudenhet som kopplas in vid inkommande Internet och två stycken satellitenheter som placeras på lämpliga ställen för bästa täckning. Tillsammans bygger de tre enheterna ett WiFi med ett gemensamt namn och lösenord med avbrottsfri och intelligent överlämning sinsemellan vilket ger t ex streaming utan avbrott när du rör dig inom ditt hem.

Till skillnad från vanliga WiFi-repeatrar så kommunicerar satellitenheterna i ett mesh-nätverk med varandra och huvudroutern över ett separat nätverk (backhaul) som inte är synligt för användaren. Tack vara detta kan systemet "lämna över" enheter mellan de olika enheterna på ett intelligent sätt vilket resulterar i stabilare uppkoppling när du rör dig mellan olika delar av ditt hus. Varje satellitenhet har även en Ethernet-port som kan användas både för att ansluta satellitenheten via kabel till huvudroutern och för att aansluta eventuella enheter som saknar WiFi till nätverket utan att behöva ställa dem vid huvudroutern.

Dovado App

Download the new
Dovado Remote Control
APP on your iPhone
or Android.

Thank you for contacting Fission.

We will get in touch with you shortly.