Support
Här kan du hitta information för att felsöka och lösa
eventuella problem med din router

Problem med routern?

Välkommen till
supportsidan!

Börja med att gå igenom informationen på denna sida samt dokumentationen i manualen som du hittar via routerns webbgränssnitt. Om du inte hittar en lösning på ditt problem så rekommenderar vi att du försäkrar dig om att du har senaste firmwareversionen installerad.

Vanliga Frågor

Hur kommer jag igång?

Om du använder någon av våra nuvarande modeller med fast bredband behöver du bara ansluta nätverkskabeln från din fiberbox, kabelmodem etc. till WAN-porten på routern och sedan slå på den (tillsammans med satellitenheterna om du använder WiFi XL). Vänta därefter ett par minuter så ska du sedan kunna ansluta till routerns WiFi och komma åt Internet med det unika lösenordet (PSK) som står skrivet på en klisterlapp på routern. Vi rekommenderar därefter att du installerar den senaste mjukvaruversionen (firmware) under Live Upgrade i webbgränssnittet på http://192.168.254.1/ för att få de senaste funktionerna och buggfixarna.

Om du använder ett USB-modem för mobilt bredband så kan det hända att du först behöver ladda ner och installera senaste programvaruversionen här från vår hemsida för att dit modem ska stödas. När du har gjort detta så ska routern också ansluta automatiskt enligt ovan såvida du inte har PIN-kod på SIM-kortet eller någon annan konfiguration du behöver göra manuellt. Logga i så fall in på http://192.168.254.1/ och gå igenom guiden Förenklad konfigurering för att ställa in rätt inställningar för din uppkoppling.

Om du vill använda routern för att ansluta till ett existerande WiFi för Internet via Spotboost, logga in på webbgränssnittet på http://192.168.254.1/ via din webbläsare och kör guiden Förenklad konfiguration. Vi rekommenderar därefter att du installerar den senaste mjukvaruversionen (firmware) under Live Upgrade i webbgränssnittet på http://192.168.254.1/ för att få de senaste funktionerna och buggfixarna.

Min Internetanslutning fungerar inte eller kopplar ofta ner

Börja med att kontrollera att du har den senaste programvaruversionen för din router installerad. Dubbelkolla även att du har allting korrekt inställt i guiden Förenklad konfigurering i routerns gränssnitt. Om problemet kvarstår, testa och bekräfta att inte samma problem uppstår med Internetanslutningen ansluten direkt till en dator utan routern emellan. Om problemet kvarstår med anslutningen kopplad direkt till datorn så ligger problemet inte i routern. Kontakta i så fall din operatör (eller hårdvarutillverkaren etc. beroende på utrustning) för support. Du kan eventuellt lindra problem hos operatören eller i t.ex. ett USB-modem genom att aktivera Connection Tracker i routern, men alla problem "uppström" kommer alltid påverka stabiliteten i någon grad.

Hur uppgraderar jag programvaran (firmware) i routern till den senaste versionen?

Om Internet redan fungerar genom routern så kan du uppgradera genom att logga in på http://192.168.254.1/ i din webbläsare från en dator bakom routern (fabriksinställningen för inloggningen är "admin" som användarnamn och "password" som lösenord) och sedan gå in under UPGRADE -> Live Upgrade. Denna funktion är tillgänglig på alla våra nuvarande modeller och från och med firmwareversion 6.1.0 på våra tidigare produkter.

Om du inte redan har fungerande Internetförbindelse genom routern (eller använder någon av våra äldre modeller) så måste du ladda ner den senaste versionen för din modell här och sedan köra Firmware Utility-programmet för Windows eller macOS alternativt ladda upp bin-filen i webbgränssnittet.

Varför får jag lägre hastigheter när jag använder Internet via routern?

Om du använder USB-modem är det viktigt att du gör jämförande tester (exempelvis med modemet i routern respektive anslutet till en dator) med modemet i exakt samma position, exempelvis med hjälp av en USB-kabel. Det kan ibland vara stora skillnader även på små avstånd och vad som verkar vara en bättre position kan i praktiken ge lägre hastigheter. Om du får bra hastighet via kabel på LAN-portarna men inte över WiFi så ber vi dig kontrollera att WiFi-chippen i dina enheter verkligen stöder samma hastighet som routern. Notera även att det är stor skillnad mellan den teoretiska hastigheten på ett WiFi och vad du kan få i praktiken, detta gäller inte bara Dovados produket utan WiFi i allmänhet. Om det är många andra WiFi-nät i närheten kan du även testa att byta kanal på routerns nätverk eftersom störningar från andra nät kan påverka prestandan om de råkar ligga på samma kanal eller nära varandra.

Firmwareuppgraderingen verkar ha misslyckats och jag kan inte komma åt routern längre

Om du uppgraderade med Firmware Utility-programmet från vår hemsida så behöver du bara gå in under fliken Rescue i detsamma och följa instruktionerna. Om du använde Live Upgrade eller en bin-fil för att uppgradera så behöver du ladda ner Firmware Utility-programmet (finns till Windows och macOS) för den senaste firmware-versionen för din router under Programvara här på vår hemsida. Starta sedan programmet och gå in under fliken Rescue och följ instruktionerna.

Jag har glömt användarnamnet och lösenordet för att logga in på routern

Fabriksinställningen för att logga in på routers webbgränssnitt är "admin" som användarnamn och "password" som lösenord. Om dessa inte fungerar och du inte kommer ihåg vad du har ändrat till måste du göra en fabriksinställning genom att hålla in resetknappen på routern i 8 sekunder och därefter vänta i 3 minuter. Routern måste ha varit igång i minst 1 minut när du gör detta. När fabriksåterställningen är klar ska du kunna logga in på gränssnittet med "admin" som användarnamn och "password" som lösenord.

Ovanstående lösning gäller också om du har ändrat lösenordet till WiFi från fabriksinställningen som står på routern och du inte har möjlighet att ansluta till routern via kabel på en LAN-port. Om du har möjlighet att ansluta via kabel och kommer ihåg inloggningen till webbgränssnittet så kan du se nuvarande lösenord under WiFi i webbgränssnittet.

Hur aktiverar jag funktionen Connection Tracker för maximal upptid eller failover?

Börja med att logga in på routerns webbgränssnitt och gå in under INTERNET -> Connection Tracker. Aktivera funktionen och skriv in minst två olika publika IP-adresser som svarar på ping i rutorna för IP-adresser. Du kan använda Test-knappen för att kontrollera att IP-adresserna verkligen svarar på ping innan du fortsätter. Under Felhantering väljer du sedan vad routern ska göra om ping slutar gå igenom på den primära anslutningen. Du kan välja mellan att routern kontinuerligt ska försöka återställa anslutningen, försöka återställa anslutningen och starta om sig om den misslyckas tre gånger alternativt automatiskt fälla över till en sekundär (och även en tredje) anslutning. Om du använder det sista alternativet så kommer routern fortsätta att pinga på den primära anslutningen och byta tillbaka om den börjar få svar igen.

Hur ansluter jag en extern antenn till routern eller mitt USB-modem?

Du kan byta ut WiFi-antennen(erna) på alla våra produkter med externa avtagbara antenner, som till exempel PRO AC och TINY. Kontakten heter RP-SMA och vi rekommenderar att du kontaktar en återförsäljare med goda kunskaper om WiFi som kan rekommendera den bästa lösningen för din situation.

Om du vill lägga till en extern antenn för bättre mottagning av 4G/3G så måste den anslutas till USB-modemet. Routern är inte involverad i denna anslutning så ditt USB-modem måste ha portar för extern antenn. Dessa finns vanligtvis under en liten lucka på modemet. Vi rekommenderar att du kontaktar en återförsäljare med goda kunskaper om 4G/3G som kan rekommendera den bästa lösningen för din situation.

Var hittar jag manualen för min router?

Manualen till din router finns endera i menyn till vänster i dess webbgränssnitt eller så kan du ladda ner den under Manualer på sidan Programvara här på hemsidan.

GPL Notice

Open source software notice This product includes certain open source or other software originated from third parties that are subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) and different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. 3rd parties may obtain a complete corresponding machine-readable copy of the source code of such software under the GPL or LGPL at www.dovado.com. Alternatively, Dovado offers to provide such source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to:

Dovado FZ-LLC
Dubai Internet City
Al-Thuraya Tower 1, office 504
P.O. Box 500422
Dubai, United Arab Emirates

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Dovado.

Electronical downloadable version of WRG GPL source code.

Electronical downloadable version of UMR 1.2 GPL source code.

Electronical downloadable version of UMR 2.0 GPL source code.

Electronical downloadable version of UMR 2.1.1 GPL source code.

Electronical downloadable version of UMR 3.0 GPL source code.

Electronical downloadable version of UMR 4.0 GPL source code.

Electronical downloadable version of 4GR GPL source code.

Electronical downloadable version of TINY/GO/DOMA GPL source code.

Electronical downloadable version of PRO GPL source code.

Electronical downloadable version of PRO GPL source code version 7.2.x

Electronical downloadable version of GO GPL source code version 7.2.x

Electronical downloadable version of TINY GPL source code version 7.2.x

Electronical downloadable version of DOMA GPL source code version 7.2.x

Electronical downloadable version of PRO GPL source code version 7.3.x

Electronical downloadable version of GO GPL source code version 7.3.x

Electronical downloadable version of TINY GPL source code version 7.3.x

Electronical downloadable version of DOMA GPL source code version 7.3.x

Electronical downloadable version of PRO GPL source code version 8.1.x

Electronical downloadable version of TINY AC GPL source code version 8.1.x

Electronical downloadable version of PRO GPL source code version 8.2.x

Electronical downloadable version of TINY AC GPL source code version 8.2.x

Electronical downloadable version of PRO AC GPL source code version 9.x.x

Electronical downloadable version of WiFi XL GPL source code version 1.1.x

Dovado App

Download the new
Dovado Remote Control
APP on your iPhone
or Android.

Thank you for contacting Fission.

We will get in touch with you shortly.